Евангелска Баптиска Църква Сандански

Само Бог може да съживи град Сандански !

Нашия град е мъртъв защото хората в него са мъртви, поради греховете и беззаконията, които вършим. Заради тях, в нашия живот и този на хората около нас, идват проклятия-болести, недоимък, страдания, скърби, несигурност, страх! Този наш живот сега, независим от Бог, води до вечно откъсване от Него и вечни страдания! Кой би желал да страда вечно, ако и добре да живее сега! Бог описва тези мъки като плач и скърцане със зъби във вечен огън!

Бог обаче ни обича и сега, въпреки греховете и беззаконията спрямо Него! Той показа тази любов към теб и мен, като вместо нас изпрати на смърт своя Син, Бог Исус Христос! Поради това, че Той беше убит вместо мен и теб, ние можем да имаме живот сега и завинаги! Бог може да съживи мен и теб, твоя род и нашия град. Нещото което трябва да направим е да Му се доверим!

 

 

Йоан3:16-18 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.

Програма Богосложения

В църквата има следните Богослужения:

Неделя - 10.00 ч. общо Богослужение;

Вторник - 17.00 ч. молитвена / мъжка служба;

Четвъртък - 16.00 ч. младежка служба;

Неделя - 16.00 ч. младежка служба.

Йоан 11 глава

25. Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее.
26. и всеки който е жив и верва в мене, до веки нема да умре. Верваш ли това?

Йоан 1:1

В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.

Лука 17 глава

20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.