СЛУЖЕНИЯ

В църквата има следните Богослужения:

Неделя – 10.00 ч. Общо Богослужение;

Неделя – 16.00 ч. Младежка служба;

Вторник -17.00 ч. Молитвена / мъжка служба;

Четвъртък    -16.00 ч. Младежка служба;

Неделя  -16.00 ч. Младежка служба;

 

 

Йоан 11 глава

25. Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее.
26. и всеки който е жив и верва в мене, до веки нема да умре. Верваш ли това?

Йоан 1:1

В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.

Лука 17 глава

20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.