ДЕТСКО СЛУЖЕНИЕ


Децата са дар от Бога и затова трябва да го ценим и да се грижим за тях с много любов
- как се грижим в нашата църква за децата които Бог ни е подарил?
1. Неделното училище започва от 10 : 00 сутринта всяка неделя
Децата са разделени на три групи, където всяка група има отговорник, който се грижи за реда, дисциплината и проповядването на божието слово чрез игри и занимания.
- най-малката група е за деца до предучилищна възраст ( снимка )
- втората група са деца от 7 до 11 годишна възраст ( снимка )
- третата група е за деца от 12 до 16 години
2. По време на ваканциите организираме лагери за децата не само от църквата в Сандански, но и от околните села където има малки църковни групи. (Снимки)
3. За рождествените празници, децата участват в раздаването на подаръци на други деца в нужда. ( снимки )
Снимки

Йоан 11 глава

25. Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее.
26. и всеки който е жив и верва в мене, до веки нема да умре. Верваш ли това?

Йоан 1:1

В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.

Лука 17 глава

20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.