Хваление

ХВАЛЕНИЕ В ЕБЦ ГР. САНДАНСКИ

     Хвалението е поклонение пред Бога – пред неговата сила и слава.

Да хвалим Бог чрез дарбите които Той ни е дал е заповед от Бог към всеки човек. В псалом 150 от Библията се казва” Алилуия! Хвалете Бога в светилището Му,Хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.

Хвалете Го за мощните Му дела,Хвалете Го според голямото Му величие…Всичко що диша нека хвали Господа;Хвалете Господа”. Всяка жива твар трябва да хвали Господа. На друго място ни се казва : “Разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си”Ефесяни глава 5 ст. 19

         Единствено Бог е достоен за хвала, поради чудните Му дела в нас, и чрез нас и около нас. Той е творец на небесата, създател на всичко що диша, на всичко видимо и невидимо.

Духовните химни в нашата църква се изпълняват с музика, подобаваща на силата, славата и  могъществото на Бога. Текстовете им са основани на Библията. Пеят се от цялата църква.

Към църквата има няколко групи за хваление:

1.     За неделните служби;

2.     Хор за възрастни;

3.     Младежка група;

4.     За специални случаи – годеж, венчавка, погребение.

Хорът на възрастните пее всяка първа неделя от месеца. Същият бе поканен на 24.12.2006г. за участие в Рождествения концерт в нашия град.

ХВАЛЕТЕ ГОСПОДА!

Йоан 11 глава

25. Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее.
26. и всеки който е жив и верва в мене, до веки нема да умре. Верваш ли това?

Йоан 1:1

В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.

Лука 17 глава

20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.