Женско служение

Женско служение

 

В църквата има добре развито женско служение. Работата с жените е изключително важна. Поради нахлуването на феминизма днешната жена изгуби правилното си място в брака, семейството и обществото. По тази причина е важно жените да разберат къде могат да получат благословения от Бог. Жените в църквата се събират, за да разберат  ролята, която Бог им е отредил  в брака, семейството  и обществото.В църквата се организират редовни женски служби всеки първи четвъртък от месеца. Освен това има празнични служби около Възкрисение, Рождество и Благовещение. Също така се организират и женски семинари и конференции. Онези жени с повече опит са включени в помощ на по-младите от тях, както в духовното им израстване, така и в живота им като съпруги и майки.

Йоан 11 глава

25. Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее.
26. и всеки който е жив и верва в мене, до веки нема да умре. Верваш ли това?

Йоан 1:1

В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.

Лука 17 глава

20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.