Молитвено служение

МОЛИТВЕНО СЛУЖЕНИЕ

 

         Молитвеното служение е изключително важно за църквата ни и за живота на всеки вярващ в Господ Исус Христос. В молитвата ние пристъпваме в присъствието на единствения, всемогъщия Бог, за да Му се поклоним, да Му благодарим и прославим, и изкажем нуждите на хората около нас и собствените си проблеми. Ние вярваме, че когато застанем със страхопочитание, вяра и в чистота в молитва пред Бог, то Той чува и отговаря на тези наши молби. Всеки истински вярващ християнин може да потвърди реалността и могъществото на Бог според множеството отговорени молитви в своя живот.

В нашата църква има обособено ежедневно молитвено служение. Молитвените служби са сутрин от 7.00 ч. до 8.30 ч. Те протичат по следния начин:

1.     Четене от словото Божие;

2.     Хваление;

3.     Молитва.

Молим се за домовете ни, за водителство от Бога, за очистване на цялата ни църква. Също така  за хората от  града и нацията ни .

Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.”Йоан 15:7

 

 

 

 

 

Йоан 11 глава

25. Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее.
26. и всеки който е жив и верва в мене, до веки нема да умре. Верваш ли това?

Йоан 1:1

В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.

Лука 17 глава

20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.