Медицинско служение

Медицинско служение

 

Една от последиците на греха са болестите .Колкото повече е нечестието между хората толкова повече са и здравословните им проблеми.Но стана чудо, Исус Христос дойде на земята и в Неговото име греха беше унищожен, а така и причината за много от болестите .Исая 53:5 “На Него дойде наказанието докарващо нашия мир,

И с Неговите рани ние се изцелихме.”   Ние се събираме, за да молим Бог за милост към всеки болен човек. Молим Бог да ни показва греховете, за да можем да ги изповядаме пред Него и да Го помолим  да ни прости. Господ ни открива в своето слово това ,че  е важно и необходимо да се молим един за друг.Затова в нашите събрания  представяме пред Бог проблемите си –както своите така и на хората около нас. Службата за болните се провежда всеки петък от 17.00 часа. Всеки е добре дошъл.

Йоан 11 глава

25. Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее.
26. и всеки който е жив и верва в мене, до веки нема да умре. Верваш ли това?

Йоан 1:1

В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.

Лука 17 глава

20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.