История

ЗАПОЧНАТА  НА  01.01.1994г.

Божието дело в гр. Сандански започва през 1968г. Няколко човека от евангелската църква в гр. Петрич посещават братство към православната църква в гр.Сандански. В тази група  е и  една стара жена- баба Яна,  която слушайки благата вест, Бог отваря сърцето за Христос. Тя е посещавана от едно вярващо момиче-Фикия Апостолова. Към тях се присъединяват няколко ученички – Роза Алескова, Надежда Спасова и Милка Георгиева, които започват редовно да посещават евангелската църква в гр. Петрич. През 1974г. групата наброява 20 души. Събират се в дома на баба Яна. Тя вижда видение-голяма лоза, чийто корени са в квартал “Ливадица”, а клоните с гроздове са се разпрострели по целия град и селата наоколо.

По същото време Бог говори на една млада сестра-Роза Алексова като й казва “Затова, че непрекъснато викате към Мене, Аз ще дойда при вас и църква ще направя”. Голяма е радостта на тези души.

През 1974г. сестра Райна и брат Костадин Дахминови предоставят къщата си  на малкото християнско общество. Там се събират до 1981г. Къщата е стара, малка и извън града, но достатъчна за християните. Тук те са посещавани от брат Димитър Апостолов и брат Иван Бабулев.

На 01. август 1979г. на малкото общество е назначен пастор – Димитър Подгорски. През октомври 1981г. комунистическите власти събарят къщата в която се събира обществото, с цел да спрат събиранията на християните. Групата продължава да се събира на поляната пред съборения дом от октомври до март. От пролетта на 1982г. вярващите започват да се събират в дома на сестра Христана и брат Георги Паскови.

През октомври 1982г. властта отново се намесва, като отнема  столовете от стаята, където се събират, запечатва помещението и уволнява от работа брат Георги. Започва голямо гонение на вярващите и притеснение по работните им места. Тогава Бог дава видение, че църквата ще нарасне много и вярващите ще построят голям молитвен дом.

От октомври 1982г. до лятото на 1988 год. вярващите се събират по домовете си на групи. Това е период на гонения от страна на властите. Но период и на голямо благословение. Църквата наброява вече около 50 души. За около две години от 1982 до 1991г. църквата се събира в дома на сестра Анка и брат Вельо Иванови. Там Господ наново дава видение, че вярващите ще построят нова църковна сграда и показва точно мястото, където ще бъде.

През ноември 1990г. настъпват големи политически промени. Пада комунистическата власт и се дава свобода на вярващите. Църковното ръководство решава да започне строеж на църковна сграда. През лятото на 1989г. вярващите решават да направят тухли за бъдещия строеж и само за два месеца изработват 70 000 броя. През лятото на 1990г. се купува парцел и започва строежа на църковната сграда. Всички вярващи работят с радост. Дават собствените си спестявания за материали. Ръководството на строежа се поема от самия пастор. В момент, когато в България настъпва икономическа криза, магазините са празни и всички строежи спират, вярващите в Сандански започват строежа на своята църковна сграда. По този начин  Бог се показва верен на своите обещания. Само за година и половина се построява голяма четири етажна църковна сграда. /Салона за Богослужение е на четвъртия етаж с 250 места. Има салон за молитва на първия етаж, стаи за обучение, пастирско жилище на третия етаж./

Строежа е започнат с 4 000 лв.Вярващите се молят за недостигащите средства,на което Бог отговаря богато. Сградата е построена за 4 600 000 лв./четири милиона и шестотин хиляди лева/. Получена е помощ от Шарл Шекс /Франция/ и неговата мисия в размер на 80 000 /осемдесет хиляди/

долара, или 1 300 000 лв./един милион и триста хиляди лева/ -  по тогавашния курс на долара.

Евангелския Баптиски Съюз дава помощ в размер на 18 000 /осемнадесет хиляди/ долара. Останалата сума е събрана от доброволните дарения на вярващите и техния доброволен труд. Сградата е осветена и открита официално на 06.09.1992г. Присъствт гости от цяла България, пастори от много църкви, председателят на ЕБЦ – брат Тео Ангелов, Д-р Глигор Цекс от Югославия, младежи от Югославия.. Гости от Англия – Валери и Греъм Нортън,  гости от Америка – Бил Арвън и други.

През периода на строеж не спира и духовната работа. Вярващите излизат на масови евангелизации по селата и градовете в тази област. Още през 1983г. Бог подбужда духа на една сестра да се моли за църква в гр. Гоце Делчев, и Бог дава видение, че там и в селата Мосомище, Ляски,  Копривлен, и  Огняново. ще основе църква  . Днес тези църкви са реалност. Църквата в гр. Сандански се оформи, като църква майка , която подържа още 25 църковни общества.

Това са:

1.     Църквата в гр. Петрич – пастор Димитър Подгорски;

2.     Църквата в гр. Гоце Делчев – пастор Димитър Подгорски;

3.     Църквата в с. Мосомище – пастор Димитър Подгорски;

4.     Църквата в гр. Перник  – пастор Бисер Рангелов;

5.     Църквата в с. Ляски – отговорник Гергина Кирякова;

6.     Църквата в с. Железница – отговорник – Светла Дуева;

7.     Църквата в с. Илинденци – отговорник –Георги Симеонов;

8.     Църквата в гр. Кресна – отговорник –Георги Симеонов;

9.     Църквата в гр. Симитли – отговорник – Росен Сезанов;

10.                       Църквата в с. Кавракирово– отговорник – Росен Сезанов;

11.                       Църквата в с. Струмяни– отговорник – Величка Тренкова

12.                       Църквата в с. Градешница – отговорник – Величка Тренкова

13.                       Църквата в с. Микрево  – отговорник – Павел и Валентина Длъгонски

14.                       Църквата в с. Вълково   – отговорник –Александра Чолева;

15.                       Църквата в с. Склаве  – отговорник –Катя Ерменкова;

16.                       Църквата в с. Джигурово   – отговорник –Катя Ерменкова;

17.                       Църквата в с.Дамяница   – отговорник –Гергина Кирякова;

18.                       Църквата в с.Кърналово  – отговорник –Васил Киряков;

 

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

         Към църквата има медицински център, където работят детски лекар, зъболекар, гинеколог и семеен лекар. Има и функционираща клинична  лаборатория. Към църквата има новопостроена сграда с фитнес зала, учебни зали и други помещения.

БОГОСЛУЖЕНИЯ

         В църквата има следните Богослужения:

Неделя – 10.00 ч. общо Богослужение;

Вторник -17.00 ч. молитвена служба;

Сряда     -19.00 ч. младежка служба;

Четвъртък – 17.30 ч. обща служба;

Петък -17.30 ч. служба за изцеление;

Събота – 19.00 ч. младежка служба;

Събота – 20.00 ч. нощна молитвена служба;

Неделя – 19.00 ч. младежка служба.

 

В църковната сграда има 50 места за преспиване. Провеждат се семинари, конференции, обучения на християни и водачи.

 

 

Йоан 11 глава

25. Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее.
26. и всеки който е жив и верва в мене, до веки нема да умре. Верваш ли това?

Йоан 1:1

В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.

Лука 17 глава

20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.