МДЦ

Медицинска дейност

Към църквата функционира и медико-дентален център.Дейността му е насочена към изразяване на Христовата любов чрез даване на медицинска и стоматологична помощ. От нея могат да се възползват всички нуждаещи се. Към центъра работят няколко специализирани кабинета –педиатричен в който работи Д-р Папочиева с дългогодишен стаж в своята област, АГ кабинет –Д-р Николова специалист акушерство и гинекология; стоматологичен –Д-р Милошева специалист по дентална медицина с дългогодишен стаж. Клиничната лаборатория на медициския център е оборудвана с съвременна немска апаратура. Лабораторията участва във външен и вътрешен контрол на подаваните проби, което е предпоставка за точни резултати. Завеждащ лабораторията е Д-р Бърдарска- млад специалист с голям потенциал.

Църквата разполага със специализиран автомобил за превоз на болни и слабо подвижни хора. От дома до болница и от болницата до домът.

Благодарни сме на Бог за изграждането, оборудването и функционирането на медицинския център без чиято помощ не бихме постигнали нищо. Благодарни сме и на прекрасния медицински екип който работи тук.

Като част от медицинската работа в църквата е и практиката на семейния лекар-Д-р Явор Павлов. Славата за тази дейност отново отдаваме на нашия Бог и Спасител Исус Христос.
Медицинския център и практиката на семейния лекар са отворени за всички в нашия град и района. Молим се за всички пациенти, за тяхното здраве и това да приемат Бог като свой личен Бог и Спасител в когото е нашето здраве,сила и успех!
Работното време на кабинетите в МДЦ е както следва:
Клинична лаборатория:от 7:30 до 16.00
Педиатричен кабинет :от 16:00до 17.30
АГ кабинет :по график
Стоматологичен кабинет по график
Семеен лекар:Кабинет Сандански тел.0898 659 032

Понеделник
Сряда 08:00 до 12:00
Петък

Вторник
Четвъртък 15:00 до 18:00

Кабинет Здравна служба с. Поленица

Понеделник
Сряда 16:00 до 18:00
Петък

Вторник
Четвъртък 08:00 до 11:00

Книгата на пророк Исаия
Глава 53

1 Кой е повярвал известието ни?
И на кого се е открила мишцата Господна?
2 Защото израсна пред Него като отрасъл,
И като корен от суха земя;
Нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме,
Нито красота та да Го желаем.
3 Той бе презрян и отхвърлен от човеците.
Човек на скърби и навикнал на печал;
И, както човек, от когото отвръщат хората лице,
Презрян бе, и за нищо Го не счетохме.
4 Той наистина понесе печалта ни,
И със скърбите ни се натовари;
А ние Го счетохме за ударен,
Поразен от Бога, и наскърбен.
5 Но Той биде наранен поради нашите престъпления,
Бит биде поради нашите беззакония;
На Него дойде наказанието докарващо нашия мир,
И с Неговите рани ние се изцелихме.
6 Всички ние се заблудихме както овце,
Отбихме се всеки в своя път;
И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.
7 Той беше угнетяван, но смири Себе Си,
И не отвори устата Си;
Както агне водено на клане,
И както овца, която пред стригачите си не издава глас,
Така Той не отвори устата Си.
8 Чрез угнетителен съд биде грабнат;
А кой от Неговия род разсъждаваше,
Че биде отсечен отсред земята на живите
Поради престъплението на Моите люде, върху които трябваше да падне ударът?

Йоан 11 глава

25. Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее.
26. и всеки който е жив и верва в мене, до веки нема да умре. Верваш ли това?

Йоан 1:1

В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.

Лука 17 глава

20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.