СЪОБЩЕНИЯ-МЛАДЕЖИ

МЛАДЕЖКИ ЛАГЕР НА ХМБО В С. ДОБРИНИЩЕ 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЖЕЛАЕЩИ ДА РАБОТЯТ С МЛАДЕЖИ 17-19.04.2015

Здравейте мили приятели!

С радост искам да ви съобщя от името на младежката организация, че от 17 до19 април (петък до неделя) ще проведем семинар за обучение на младежи и младежки ръководители.
Името на програмата е Horizons (Хоризонти), а лектор ще бъде Джеф Картър, канадски мисионер, координатор на образователните проекти на младежкия отдел към Европейската баптистка федерация.

Тъй като много от вас вероятно не знаят какво представлява тази програма за обучение, ето съвсем обобщена информация:
Обучението е насочено към следните две категории младежи и млади водачи:
1. Младежки ръководители, които вече имат опит в работата с младежи и търсят нови възможности да разширят разбиранията си за това как се работи сред млади хора.
2. Хора без опит в младежко служение – може би все още не сте имали възможност да работите с млади хора, но имате желание за това или усещате призив от Бог да се включите в младежко служение в своята църква, младежка или домашна група или в национална младежка организация.

Програмата за обучение “Хоризонти” ще ви помогне да разширите познанията си за служението или ако тепърва започвате това пътешествие, ще усвоите основни принципи за това как да бъдете ефективни служители в ситуацията, в която сте поставени.

Целта на обучението е да ви вдъхнови лично да развивате своите дарби като водачи и да ви помогне да прилагате собствените си идеи за работа сред младите хора. Освен това ще бъдете предизвикани да използвате нови и различни подходи за работа.

Мястото на провеждане е Първа Баптистка църква, гр. София. Таксата за участие е 20 лв, с които ще се покрият разходите за храна по време на семинара. Всеки участник ще получи и папка с материали и място за водене на записки.
Домкините от църквата в София ще се погрижат за това гостите да бъдат настанени за нощувка. Ако вече имате осигурено място за спане, моля да отбележите това във формуляра за записване.
Краен срок за записване – 12 април.

Очакваме ви с нетърпение!

От името на ръководството на ХМБО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Йоан 11 глава

25. Рече й Исус: Аз съм възкресението и животът: който верва в мене, и да умре, ще оживее.
26. и всеки който е жив и верва в мене, до веки нема да умре. Верваш ли това?

Йоан 1:1

В начало бе Словото; и Словото бе при Бога и Бог бе Словото.

Лука 17 глава

20. И, попитан от Фарисеите, кога ще дойде царството Божие, отговори им и рече: Царството Божие нема да дойде с изглеждане;
21. нито ще ви рекат: Ето тука е, или, ето там: защото ето, царството Божие вътре във вас е.